Navigest kommer av uttrycket
“navigare nessese est”

Vilket betyder “att segla är nödvändigt”.

I överförd bemärkelse är detta ett uttryck för att alla företag och organisationer behöver ut på det stormiga havet som i dagligt tal kallas marknaden.

Väl ute på havet gäller det att navigera rätt. Navigest hjälper dig att undvika grynnorna och hitta de bästa vindarna.

– att se möjligheterna