Navigest samarbetar med Psykologhuset i Kalmar

Navigest och Psykologhuset utbildar, tränar och coachar chefer på alla nivåer.

Till grund för utvecklingsprogrammet ligger boken “Kort om ledarskap”. Till boken hör en kortlek där olika bärande tankar är samlade. Kortleken fungerar som ett stöd i vardagen – en kompass för att navigera rätt på det stormiga organisationshavet.

Boken och kortleken kan beställas separat från Psykologhuset på websidan Psykologhuset.org, men materialet ingår annars i de olika träningsprogrammen.