Affärsutveckling

Affärsutveckling är en ständigt pågående process. De tjänster och produkter som är aktuella och lönsamma idag behöver ständigt justeras och vidareutvecklas för att också vara lönsamma imorgon. Kanske är det dags att låta någon del av verksamheten kompletteras med något nytt och fräscht? Kanske ska någon del av produktfloran ansas eller tas bort helt? Kanske går det att effektivisera produktionen av en viss vara eller tjänst?