Om Navigest

Navigest är rådgivare till ägare, styrelser och företagsledningar när det gäller effektivisering och utveckling av verksamheten. För att analysera den befintliga affären anläggs ett antal olika perspektiv vilka genererar ett antal följdfrågor, t ex

  • Är produkten/tjänsten optimal?
  • Är företagets perspektiv huvudsakligen ”inifrån och ut” eller ”utifrån och in”?
  • Är marknaden optimalt definierad?
  • Är omvärlden fortsatt gynnsam?

Utifrån de olika perspektiven diskuteras de frågor som är relevanta för den egna affären.

Formerna för diskussionerna beror på hur verksamheten ser ut och hur man vill arbeta. I Navigest har vi filosofin att arbetsmetoden i sig inte är viktig – det viktiga är att det fungerar för den som anlitar Navigest.
Navigest lägger stor vikt vid att effektiviserings- och utvecklingsarbete inte stannar vid analys, strategi eller plan. Tonvikt läggs vid att något händer till följd av de diskussioner som genomförts.